úvod blog Celistvé zdraví ženy - 3. část - krátký příběh

Celistvé zdraví ženy - 3. část - krátký příběh

Obraz celistvé zdraví Ženy, ve svém středu nese tmavě modrý symbol Slavec, který je stěžejním vyjádřením a poselstvím tohoto záměru. Je tmavě modrý, aby vynášel z hlubin na světlo i to nejhlouběji schované. Slavec je uložen ve světle modrém lůně ženy, to proto, aby v tom poznání, které Slavec vyzvedne, byla lehkost, snadnost a jednoduchost, aby tam byla důvěra, že vše vyzvednuté je prospěšné a ochota to přijmout.

Kolem lůna je symbol vody ve dvojí barvě, tmavě modré a červené. Tmavě modrá nese vodní plynutí a červená té řece, vodě dává bezpečný prostor přijetí a důvěru ochrany. V každé zdravé Ženě je spousta dalších jejích tváří, každá žena má mnoho barev, nálad, tváří, jsou to takové její podosobnosti, které v ní žijí, její cykličnost. Proto kolem vody jsou další malá ženská lůna s různými barevnými středy, jako symboly její pestrosti.

A jako vyjádření, že jsou všechny tyto podosobnosti viděny, přijaty a mají stejné místo, že všechny jsou vlastně užitečné, i když vypadají jako „špatné“, tak mají stejné výsostné místo v těle ženy, tak mají jednotlivá lůna proměnnou barvu od tmavě po světlounce modrou a uvnitř je různobarevný střed. Opět je spojuje, omývá, obkružuje voda v modré a červené barvě. Toto vše žije v těle, jehož symbol je čtverec. Tělo má červenou ochrannou roli, dává prostor ženinu vnitřnímu světu se uvolnit, rozproudit, otevřít, žít a prožívat. Dává jí ochranu, bezpečí, oporu, podporu, sílu, drží jí pohromadě, celku, celistvosti. V těle proudí životadárné tekutiny, živiny. V těle žijí i konkrétní Bohyně: Morana, Lada, Živa a Květ kapradí.

Celé tělo je prozářeno zlatým světlem Hvězdy Boha Roda, které dává všemu co se děje uvnitř smysl, řád, odvahu, sílu. Dává čistotu procesu přeměny a dokončení procesů přijetí. Paprsky tohoto čistého světla prozařují skrz tělo ven a vynáší tuto záři do světa, do okolí každé Ženy, díky tomu ženino vyzařování léčí. Z těla vyrůstají srdíčka, láska, pryští do všech stran z celého těla jako výraz toho, že Žena vyzvedla, zpracovala, přijala, přeměnila a skrze její tělo vyzařuje už jen lásku.

Pod čtvercem, tělem jsou znázorněny Ženy, které jsou propojené, vyjadřují spolupráci a pospolitost. Jsou červené, jako symbol ochrany pro tvoření bezpečného prostředí pro zrození. Jsou zakořeněné v Zemi. Země je složená ze tří vrstev, černé hlubinné, červené ochranné tvůrčí a přeměnné a zlaté, která vše završuje. Každý vrstva v sobě nese už zárodek světla, jako výraz připravenosti k vyzvedávání hlubinných témat, zpracovávání a uzdravení. Všechny vrstvy jsou propojeny opět vodou, životodárnou žilou.

Každá Žena má pod sukní vědomí zlatý prostor, ve kterém vznikají nové děti, vize, projekty, které mají dostatek potřebného času uzrát a až přijde jejich den přijít na svět, tak se zrodí a ukáží světu. Všechny děti, jak pod sukní, úroveň nevědomí, tak už na světě, úroveň vědomí jsou světle modré, jako symbol snadnosti. Narodí se nový vědomý člověk, projekt, nebo cokoli jiného. Každé takové vědomé dítě, je plné zlatým světlem, v břiše má zdravé červené sebevědomí uvnitř se zářivým jádrem.

Žena je spojena se Zemí, sbírá zprávy ze Země, nabírá je do sebe, pod sukní ve světelném prostředí je zpracovává, přeměňuje a pak dál prochází jejím tělem jako láskyplné světlo, které září z jejího břicha, prsou, hrdla, rukou, úst, očí, mysli i koruny a tímto světlem, láskou uzdravuje své okolí.