úvod blog Celistvé zdraví ženy - 3. část - krátký příběh

Celistvé zdraví ženy - 3. část - krátký příběh

Každá žena v sobě nese spoustu zkušeností, které se promítají do jejího těla. 

Tento obraz je pro podporu uvědomění si svých darů, přijetí všech svých stránek, tváří, pochopení svých témat, příběhů, situací, které se mi dějí a proč se mi dějí, pro získání důvěry v sebe, ve své konání i nekonání a všeho co si pod tématem celistvého zdraví každá žena představí. 

Obraz ve svém středu nese tmavě modrý symbol Slavec, který je stěžejním vyjádřením a poselstvím tohoto záměru. Je tmavě modrý, aby vynášel z hlubin na světlo i to nejhlouběji schované.

Slavec – Sluneční symbol ochraňující zdraví děvčat i žen, kterým přináší zdraví na všech úrovních bytí, pomáhá stvořit i rodit silné a zdravé děti.

Slavec je uložen ve světle modrém lůně ženy, to proto, aby v tom poznání, které Slavec vyzvedne, byla lehkost, snadnost a jednoduchost, aby tam byla důvěra, že vše vyzvednuté je prospěšné a ochota to přijmout.

Kolem lůna je symbol vody (zubatá vlnovka) ve dvojí barvě, tmavě modré a červené. Tmavě modrá nese vodní plynutí a červená té řece, vodě dává bezpečný prostor přijetí a důvěru ochrany.

V každé zdravé Ženě je spousta dalších jejích tváří, každá žena má mnoho barev, nálad, tváří, jsou to takové její podosobnosti, které v ní žijí, její cykličnost. Proto kolem vody jsou další malá ženská lůna s různými barevnými středy, jako symboly její pestrosti.

A jako vyjádření, že jsou všechny tyto podosobnosti viděny, přijaty a mají stejné místo, že všechny jsou vlastně užitečné, i když vypadají jako „špatné“, tak mají stejné výsostné místo v těle ženy, tak mají jednotlivá lůna proměnnou barvu od tmavě po světlounce modrou a uvnitř je různobarevný střed. Opět je spojuje, omývá, obkružuje voda v modré a červené barvě. Toto vše žije v těle, jehož symbol je čtverec. Tělo má červenou ochrannou roli, dává prostor ženinu vnitřnímu světu se uvolnit, rozproudit, otevřít, žít a prožívat. Dává jí ochranu, bezpečí, oporu, podporu, sílu, drží ji pohromadě, celku, celistvosti. V těle proudí životadárné tekutiny, živiny - opět tmavě modrý symbol vody (zubatá vlnovka). V těle žijí i konkrétní Bohyně: Morana, Lada, Živa a Květ kapradí.

MORANA, MORENA, MARA – bohyně smrti, uzavírá koloběh života a smrti. Její význam je ochraňovat sílu života před rychlým ubýváním, dává sílu a pokoj unaveným a upozorňuje na nadměrnou spotřebu energie. Obnovuje přírodu tím, že ji uloží do zimního spánku, skrývá v sobě hlubokou moudrost, dokáže poradit. Pochází ze slova mořit, umořit, zemřít. Zavolat Moranu, když si potřebujeme odpočinout, přivolat spánek, uvolnit se, něco ukončit, přeměnit, získat odvahu ke změně, nebo když chceme najít vnitřní moudrost. Pomáhá se vyrovnat ze smrtí blízkých. Představuje přestávku pro nabrání síly před bujným jarním růstem. Nasměřování na všechny 4 strany ukazuje, že tady a teď ve všech stranách světa a všech aspektech života je dobré soustředit se dovnitř.

Hvězda Lady Bohorodičky – symbolizuje ženskou měkkost, jemnost a krásu. Bohyně Lada je považována za celistvou ochránkyni rodiny. Hvězda Lady je univerzální Obereg pro domov. Hvězda Lady se používala jako ženský amulet, který vyrovnává ženskou sílu, dává do souladu všechny její nesrovnalosti. Když žena nosí hvězdu Lady, bude klidná, rozumná a milá, všechno čemu se bude věnovat ze srdce, se jí bude dařit. Funguje to, ale jen když se napojíme na své kořeny, pokud se zřekneme svých předků a utečeme před temnotou, nepomůže ani posvátná geometrie, ani ochranné Oberegy. Hvězda Lady zobrazuje také střed se čtyřmi plameny symbolizujícími Víru, Svobodu, Spravedlnost a Čest. Můžeme to také interpretovat jako znak velikosti Slovanské rasy ve všech světových stranách. Může být také označován jako Svarogův kvadrát. V tomto významu hvězda Lady vyjadřuje jednotu vesmíru a soulad všech jeho částí.

Živa, Makoš, Mokoš –  Bohyně úrody a mateřství. Je to symbol vdané, zralé ženy, která dává život nástupci rodu. Je to i duchovní síla, která proudí ve všem živém a dodává tomu duši, dech a tep, je to jako krev tečící, proudící v žilách těla. Síla Živy, Mokoš je v zemi, stromech, zvířatech i lidech. Čerpáme ji denně v mezilidském kontaktu, ale nejvíc v přírodě, která Živě vdechla svou sílu. Největší moc má Živa v létě, kdy příroda plodí, slunce hřeje a dává život. Tuto Bohyni přivoláváme, když potřebujeme v sobě probudit životní sílu. Dává životu smysl a řád, probouzí ženskou a mateřskou energii, pomáhá s plozením děti i s plodností rostlin. Živa je obrazem neporazitelné životodárné síly, která dominuje bezmocnému světu tmy a vede člověka k mnohorozměrnému vývoji jeho podstaty.

Květ kapradí, Květ Novorodník, Perunův květ – Ohnivý symbol čistoty Ducha, který ovládá mocné scelovací síly. Předpokládá se, že je schopný otevírat poklady ukryté v zemi i v člověku, či plnit přání. Ve skutečnosti dává člověku možnost ovládnout Duchovní síly. Symbolizuje Nebeskou sílu, která pomáhá v dosažení přeměny a rozmnožení starobylého Rodu. Jako mohutný ochranný a plodný symbol se Novorodník zobrazuje v ornamentech na ženských košilích, sukních i pásech.

Celé tělo je prozářeno zlatým světlem Hvězdy Boha Roda, které dává všemu co se děje uvnitř smysl, řád, odvahu, sílu. Dává čistotu procesu přeměny a dokončení procesů přijetí. Paprsky tohoto čistého světla prozařují skrz tělo ven a vynáší tuto záři do světa, do okolí každé Ženy, díky tomu ženino vyzařování léčí. Z těla vyrůstají srdíčka, láska, prýští do všech stran z celého těla jako výraz toho, že Žena vyzvedla, zpracovala, přijala, přeměnila a skrze její tělo vyzařuje už jen lásku.

Hvězda Boha Roda  - Je to silný symbol vnitřní síly a moudrosti, která pramení z Duše člověka a vede ho ke spojení s Bohem Stvořitelem. Zároveň je to i ochrana nejvyšším rodem skrz ducha, spojení s vlastním pozemským rodem a napojení se na jeho ochranu, sílu i podporu. 

Pod čtvercem, tělem jsou znázorněny Ženy, které jsou propojené, vyjadřují spolupráci a pospolitost. Jsou červené, jako symbol ochrany pro tvoření bezpečného prostředí pro zrození. Jsou zakořeněné v Zemi.

Země, je složená ze tří vrstev, černé hlubinné, červené ochranné tvůrčí a přeměnné a zlaté, která vše završuje. Každý vrstva v sobě nese už zárodek světla, jako výraz připravenosti k vyzvedávání hlubinných témat, zpracovávání a uzdravení. Všechny vrstvy jsou propojeny opět vodou, životodárnou žilou.

Každá Žena má pod sukní vědomí zlatý prostor, ve kterém vznikají nové děti, vize, projekty, které mají dostatek potřebného času uzrát a až přijde jejich den přijít na svět, tak se zrodí a ukáží světu. Všechny děti, jak pod sukní, úroveň nevědomí, tak už na světě, úroveň vědomí jsou světle modré, jako symbol snadnosti. Narodí se nový vědomý člověk, projekt, nebo cokoli jiného. Každé takové vědomé dítě, je plné zlatým světlem, v břiše má zdravé červené sebevědomí uvnitř se zářivým jádrem.

Žena je spojena se Zemí, sbírá zprávy ze Země, nabírá je do sebe, pod sukní ve světelném prostředí je zpracovává, přeměňuje a pak dál prochází jejím tělem jako láskyplné světlo, které září z jejího břicha, prsou, hrdla, rukou, úst, očí, mysli i koruny a tímto světlem, láskou uzdravuje své okolí.

Další články o obrazu Celistvé zdraví ženy:

Dlouhý příběh jak obraz vznikal - Celistvé zdraví ženy - 2. část

Význam symbolů a barev na obraze

Záložka a obraz ke stažení