úvod blog VIZE online lekcí Jinak nově, pohyb v do-mě

VIZE online lekcí Jinak nově, pohyb v do-mě

Mým záměrem je i do budoucna natáčet lekce Zdravého pohybu. Dávat je k dispozici v určený čas zdarma, aby peníze nebyly to, proč si nemohou lidé dopřát kvalitní pohyb.

Následně je vkládat do balíčku v členské sekci kde budou všechny k dispozici. O tomhle jsem přemýšlela už dlouho, sice to v mých představách mělo jinou formu, chtěla jsem dát možnost většímu počtu lidí v mém okolí cvičit pro zdraví podle švýcarského fyzioterapeutického konceptu Spiraldynamik, vést 1 x týdně lekce ve větší tělocvičně, za nějaký symbolický příspěvek, nějak tak jako když o prázdninách cvičíme venku, aby si mé lekce mohl dopřát každý, porozumět svému tělu, poznat a změnit staré zvyky, které vedou k opotřebovávání těla a naučit nově své tělo pohybovat. Vnést do svého těla klid, důvěru, ale i řád a nový směr v souladu s nejmodernějšími fyzioterapeutickými znalostmi prolnuté do vnímání sebe samé. Starat se o své tělo nově, získávat zprávy ze svého těla, laskavě mu naslouchat, poznávat, jak se k sobě chováme a dávat si čas to změnit a tím se opravit a jít vstříc zdraví.

Napadl mě tento citát, ale nepamatuji se, který moudrý člověk to řekl: Jen blázen věří, že když dělá věci stejně, dočká se jiného výsledku. 

A kdo bude chtít, může si pořídit vstup do členské sekce a cvičit si neomezeně ve svém rytmu, veškeré lekce.

Lekce zdarma nemají žádnou podmínku, jsou prostě zdarma, je to takový můj dárek všem lidem.

Přístup ke všem lekcím, které jsou v balíčku:

na 1 měsíc: Jinak nově, pohyb v do-mě/1

na 6 měsíců: Jinak nově, pohyb v do-mě/6

Zacvičte si se mnou zdarma... zde: Zdarma - Jinak nově, pohyb v do-mě