úvod blog O návratu k moudrému tělu 2. část - Michaela Pavlíková

O návratu k moudrému tělu 2. část - Michaela Pavlíková

V minulém díle tohoto článku jsem popsala, jaký typ žen a s jakými potížemi ke mně obvykle dochází. Zmínila jsem, že je třeba jít vždy ke kořeni problému, pokud chceme opravdu trvale zahýbat různými škodlivými přesvědčeními a návyky, které klientům snižují kvalitu života. Přečíst nejprve 1. část článku: O návratu k moudrému tělu 1. část

Nezřídka je třeba se dotknout i témat dětství a rodičů, dospívání, partnerských zkušeností, pracovního naplnění, dětí atd. Jak vidíte, „o jídle“ to až tolik není. Nicméně – za naprostý základ považuju právě změnu přístupu k jídlu, který je u většiny populace (a nejen u těchto žen) přinejmenším, řekněme, problematický.

Stačí se podívat kolem sebe a uvidíte, že drtivá většina lidí jí příliš rychle, bez potřebné pozornosti a smyslových vjemů, a často jde o jídla, která jejich tělu zrovna příliš nesvědčí. U velké části žen a některých mužů se pak přidává stres z výčitek nad snědeným jídlem. To vše dohromady zadělává (mimo jiné) na pěkný metabolický problém. Spousta lidí si pak stěžuje na zhoršené trávení, zdravotní potíže související se stravou a nadváhu.

Ačkoliv zdraví je mnohovrstevnatá záležitost, je tu jedna věc, která tvoří základní stavební kámen – a to kvalitní, tělem dobře strávená a využitá potrava. Obrovskou roli ve strávení a využití potravy hraje právě nastavení naší psychiky v době její konzumace. Je to něco, s čím začínáme u každého klienta, a co se snažím mezi veřejnost šířit formou přednášek, praktických seminářů i článků. Můžeme se totiž zabývat těmi nejhlubšími a nejniternějšími emocemi a přijít na mnoho důležitých souvislostí, a přesto se nám naše potíže nemusí podařit odstranit, pokud neproměníme jeden z klíčových stresorů, kterým je „nevědomé jedení“, příznačné zvláště pro naši moderní civilizaci. Já učím naopak takzvanému „vědomému jedení“, které dokáže metabolismus obrovsky nakopnout a tím se může ulevit řadě symptomů.

Samozřejmě, je to „jen“ onen základní pilíř. Velká část mojí práce se týká odhalování dalších stresorů v životě daného klienta, které mohou plynout z různých náročných životních situací, ale velmi často souvisí s tím, jak klient vnímá sám sebe. Tedy, jakou si přisuzuje hodnotu, jak o sobě smýšlí, jak o sebe pečuje, jak se vypořádává se svými chybami. Od toho je často odvozeno i to, jak tráví svůj život (například zda dělá práci, která ho baví či zda je ve vztahu, kde panuje vzájemná úcta a láska), ale třeba i to, co pro sebe dělá v oblasti zdravého životního stylu. Vždyť proč by si vybíral pro sebe jen to nejkvalitnější a nejzdravější člověk, který se cítí málo hodnotný? Narovnávání vztahu k sobě je něčím, s čím se potkáváme u každého klienta, a platí to dvojnásob pro ženy, které se trápí kvůli svému tělu.

Moje zkušenost je, že když se podaří u klientky proměnit to, jak vnímá sebe sama, a tím i místa, kde si nějak škodí a nějak jde proti sobě a svému vnitřnímu přesvědčení, vše ostatní už „jde samo“. Právě toto bývá ale ten největší oříšek. Když se práce podaří, je pak snadné získat též hlubší intenzivnější kontakt se signály svého těla a respektovat je. Není pak třeba nutit se do přísných diet nebo stravovacích směrů a neustále se „hlídat“, abychom jedli zdravě. Najednou je to pro nás úplně přirozené – máme přece své tělo rádi! A navíc už umíme vnímat, co nám sděluje, a nemusíme to dlouze studovat v knihách a článcích. Klientka, která se uvolní v oblasti vztahu k sobě, se zákonitě uvolní i pokud jde o témata jídla a těla. Dá se říct, že se „rozzáří“, a věřte, že je to vidět i navenek. Tyto vnitřní procesy pak působí i na výkon metabolismu a mnohdy dojde k úpravě váhy na hodnotu, která je pro daného člověka nejvhodnější. Všechno toto je možné bez tlaku, železné vůle a předem daných jídelníčků a cvičebních plánů.

Přečíst 1. část příběhu: O návratu k moudrému tělu 1. část

Na chystaném semináři „Jak jíst pro zdraví, energii a potěšení“ v Novém Bydžově se budeme věnovat onomu základnímu pilíři, tedy vědomému přístupu k jedení, které působí jako posilovač metabolismu. Vysvětlíme si i všechna „proč“, zejména, jak na naše tělo působí stresová fyziologie a v protikladu k ní fyziologie klidová. Budu mít pro vás vědecká fakta, ale podaná jasně a srozumitelně. Zároveň si vše vyzkoušíme i prakticky na vlastní kůži, takže nepůjde jen o suchou teorii, a dostatek prostoru bude věnovaný i vašim dotazům a

zkušenostem. Pojďte se přesvědčit o tom, že udržovat si zdravý metabolismus trávení může být snadné, přirozené a dokonce i svým způsobem zábavné.

Více o lektorce, ženě která svou moudrost těla našla zde: Michaela Pavlíková - www.cestaskrz.cz

Termíny: Seznam všech mých aktuálních kurzů 

Text je autorky článku Michaely Pavlíkové, jakékoli kopírování jen se souhlasem autorky, sdílení v nezkrácené verzi s uvedením zdroje je v pořádku.