úvod blog Celistvé zdraví ženy - významy symbolů a barev.

Celistvé zdraví ženy - významy symbolů a barev.

Vyšívaný obraz nese příběh poskládaný z jednotlivých slovanských symbolů. 

Můžete se s jednotlivými symboly seznámit a nebo ani nemusíte, třeba si v něm najdete svůj příběh. Nechte ho na sebe působit a dovolte mu na vás působit a vás inspirovat.

Slavec – Sluneční symbol ochraňující zdraví děvčat i žen, kterým přináší zdraví na všech úrovních bytí, pomáhá stvořit i rodit silné a zdravé děti, projekty, inspirace....

Lůno Ženy - ve světle modré barvě vyjadřuje lehkost růstu, tvorby, proměny, vývoje, změny, zrodu.

Voda – proudění života, krve (krev je symbol rodu), poznání, vědění, symbol toku, plynutí. Voda ve dvojí barvě, tmavě modré a červené. Tmavě modrá nese vodní plynutí a červená vodě dává bezpečný prostor přijetí a důvěru ochrany.

Čtverec - Tělo - jako prostor k životu. Hranice, vymezení, ochrana. Tento prostor je naplněný nápady, inspirací, myšlenkami, moudrostí. Tělo má červenou ochrannou roli, dává prostor ženinu vnitřnímu světu se uvolnit, rozproudit, otevřít, žít a prožívat. Dává jí ochranu, bezpečí, oporu, podporu, sílu, drží ji pohromadě, celku, celistvosti. V těle proudí životadárné tekutiny, živiny - opět tmavě modrý symbol vody (zubatá vlnovka). 

Srdce, srdíčko – význam Duševní oheň lásky spojující, prozařující lidi, symbol bezpodmínečné lásky, vděčnosti, úcty k sobě i k ostatním.

MORANA, MORENA, MARA – bohyně smrti, uzavírá koloběh života a smrti. Její význam je ochraňovat sílu života před rychlým ubýváním, dává sílu a pokoj unaveným a upozorňuje na nadměrnou spotřebu energie. Obnovuje přírodu tím, že ji uloží do zimního spánku, skrývá v sobě hlubokou moudrost, dokáže poradit. Pochází ze slova mořit, umořit, zemřít. Zavolat Moranu, když si potřebujeme odpočinout, přivolat spánek, uvolnit se, něco ukončit, přeměnit, získat odvahu ke změně, nebo když chceme najít vnitřní moudrost. Pomáhá se vyrovnat ze smrtí blízkých. Představuje přestávku pro nabrání síly před bujným jarním růstem. Nasměřování na všechny 4 strany ukazuje, že tady a teď ve všech stranách světa a všech aspektech života je dobré soustředit se dovnitř.

Hvězda Lady Bohorodičky – symbolizuje ženskou měkkost, jemnost a krásu. Bohyně Lada je považována za celistvou ochránkyni rodiny. Hvězda Lady je univerzální Obereg pro domov. Hvězda Lady se používala jako ženský amulet, který vyrovnává ženskou sílu, dává do souladu všechny její nesrovnalosti. Když žena nosí hvězdu Lady, bude klidná, rozumná a milá, všechno čemu se bude věnovat ze srdce, se jí bude dařit. Funguje to, ale jen když se napojíme na své kořeny, pokud se zřekneme svých předků a utečeme před temnotou, nepomůže ani posvátná geometrie, ani ochranné Oberegy. Hvězda Lady zobrazuje také střed se čtyřmi plameny symbolizujícími Víru, Svobodu, Spravedlnost a Čest. Můžeme to také interpretovat jako znak velikosti Slovanské rasy ve všech světových stranách. Může být také označován jako Svarogův kvadrát. V tomto významu hvězda Lady vyjadřuje jednotu vesmíru a soulad všech jeho částí.

Živa, Makoš, Mokoš –  Bohyně úrody a mateřství. Je to symbol vdané, zralé ženy, která dává život nástupci rodu. Je to i duchovní síla, která proudí ve všem živém a dodává tomu duši, dech a tep, je to jako krev tečící, proudící v žilách těla. Síla Živy, Mokoš je v zemi, stromech, zvířatech i lidech. Čerpáme ji denně v mezilidském kontaktu, ale nejvíc v přírodě, která Živě vdechla svou sílu. Největší moc má Živa v létě, kdy příroda plodí, slunce hřeje a dává život. Tuto Bohyni přivoláváme, když potřebujeme v sobě probudit životní sílu. Dává životu smysl a řád, probouzí ženskou a mateřskou energii, pomáhá s plozením děti i s plodností rostlin. Živa je obrazem neporazitelné životodárné síly, která dominuje bezmocnému světu tmy a vede člověka k mnohorozměrnému vývoji jeho podstaty.

Květ kapradí, Květ Novorodník, Perunův květ – Ohnivý symbol čistoty Ducha, který ovládá mocné scelovací síly. Předpokládá se, že je schopný otevírat poklady ukryté v zemi i v člověku, či plnit přání. Ve skutečnosti dává člověku možnost ovládnout Duchovní síly. Symbolizuje Nebeskou sílu, která pomáhá v dosažení přeměny a rozmnožení starobylého Rodu. Jako mohutný ochranný a plodný symbol se Novorodník zobrazuje v ornamentech na ženských košilích, sukních i pásech.

Hvězda Boha Roda  - Je to silný symbol vnitřní síly a moudrosti, která pramení z Duše člověka a vede ho ke spojení s Bohem Stvořitelem. Zároveň je to i ochrana nejvyšším rodem skrz ducha, spojení s vlastním pozemským rodem a napojení se na jeho ochranu, sílu i podporu. 

Ženy - které jsou propojené, vyjadřují spolupráci a pospolitost. Jsou červené, jako symbol ochrany pro tvoření bezpečného prostředí pro zrození. Jsou zakořeněné v Zemi.

Země - je složená ze tří vrstev, černé hlubinné, červené ochranné tvůrčí a přeměnné a zlaté, která vše završuje. Každá vrstva v sobě nese už zárodek světla, jako výraz připravenosti k vyzvedávání hlubinných témat, zpracovávání a uzdravení. Všechny vrstvy jsou propojeny opět modrou vodou, životodárnou žilou.

Barvy

tmavě modrá - temnota, hlubina, moudrost, vědění, tajemno, čarovné děje, jejím prostřednictvím se vracíme ke své podstatě a k vesmírným zákonům

světle modrá - lehkost, jednoduchost, snadnost, představme si ji jako nebe, barvu nebes, je to barva hebkosti a jemnosti jako nebeský obláček

červená - ochrana, bezpečí, vášeň, žár, nadšení, zápal, barva krve, barva živosti, je to barva která vyjadřuje předávání vědění z generace na generaci

zlatá - barva duchovní vyspělosti, sjednocení, prozařovací síly, absolutního souladu, míru a svěla 

černá - je barva země, hlíny, úrodné půdy, vyjadřuje uzemňovací sílu, silná barva, ještě silnější než červená, je to nekompromisní barva, jasná, striktní

Chcete mít obraz nebo záložku do knihy s obrazem u sebe doma? Klikněte sem: Obraz a nebo záložka do knížky

Více o příběhu, který je do obrazu všitý najdete v dalších článcích, viz níže: